Fydee Nederland

Fydee Nederland is een samenwerkingsverband van ruim 160 kwalitatief zeer goede fysiotherapiepraktijken, verspreid over Nederland.

Op dit moment is Fydee Nederland actief in: Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

De aangesloten praktijken bij Fydee Nederland zijn zelfstandige praktijken. Samen hebben de praktijken een volledige dekking in de provincies en maken zij gebruik van elkaars mogelijk- en deskundigheden. Binnen onze organisatie hebben wij alle fysiotherapeutische deskundigheden, specialisaties en (technische) mogelijkheden op het gebied van behandeling, training, coaching en advies.

Strategie

De doelstelling van Fydee Nederland is een compleet Nederlandse dekking in 2015. Onze aanpak kenmerkt zich door een sterke lokale en provinciale identiteit. Iedere provincie heeft een eigen BV, eigen strategie en eigen jaarplan. Op deze manier kan Fydee Nederland beter anticiperen op de kansen en uitdagingen in de markt.

Dit maakt Fydee Nederland uniek in de fysiotherapie!

Onze strategie is een geleidelijke groei naar andere provincies, vanuit een professioneel georganiseerde bedrijfstructuur, die de kwaliteit van haar geleverde diensten en de toepasbaarheid daarvan, hoog in het vaandel heeft staan. Onze missie is om praktijken en fysiotherapeuten te laten samenwerken om betere en meer efficiente zorg te kunnen leveren aan de patient. Praktijken blijven volledig zelfstandig met behoud van eigen identiteit. Op bedrijfs-economisch vlak zijn er schaalvoordelen en tariefsverbeteringen voor de praktijk.

Binnen onze visie stellen wij de fysiotherapiepraktijk en de patient centraal. Wanneer Fydee Nederland zoveel mogelijk zorgen & rompslomp kan wegnemen, komt dit ten goede aan de behandeling van de patient binnen de praktijk. Dit doen we door het organiseren van onze waarneming voor praktijken, onze eigen (geaccrediteerde) scholing in samenwerking met goede docenten en het implementeren van ons eigen kwaliteitsmanagementssysteem.