​Wat houdt manuele therapie volgens Marsman in?

U heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Dit kan het gevolg zijn van afname van beweeglijkheid van gewrichten, banden en spieren. De Marsman-methode richt zich op de individuele voorkeursmobiliteit. De voorkeursmobiliteit is persoonlijk en kenmerkt al uw bewegingen in het dagelijkse leven. Een voorbeeld hiervan is het rechts- of linkshandig zijn. Een Marsman therapeut is erop getraind uw voorkeursmobiliteit vast te stellen door middel van een specifiek onderzoek. Daarnaast voert hij/zij ook het gebruikelijke algemene onderzoek van het bewegingsapparaat uit.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Bij het eerste consult voert de therapeut een uitgebreid onderzoek uit. Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten, waarbij wordt vastgesteld waar en wanneer de klacht zich uit, maar ook hoe deze zich uit. Ook wordt er vastgesteld hoe u in het dagelijks functioneren wordt belemmerd als gevolg van uw klacht en welke factoren er van invloed zijn op uw klacht. In combinatie met een lichamelijk onderzoek leiden deze gegevens tot het vaststellen van een (waarschijnlijkheids)diagnose. Aan de hand daarvan worden er behandeldoelen opgesteld. Aan het eind van het onderzoek krijgt u per email één of meer vragenlijsten opgestuurd die betrekking hebben op uw klacht. Aan het eind van uw behandelepisode moet u deze vragen opnieuw beantwoorden, zodat er een goed overzicht wordt verkregen in uw totale herstel.

Wat is het verloop van de therapie?

Na het onderzoek start uw therapeut met de behandeling. Deze zal bestaan uit mobilisatietechnieken (het losmaken van gewrichten) en oefentherapie. De mobilisatietechnieken die worden toegepast kunnen actief en passief zijn. Daarbij tracht de therapeut de beweeglijkheid in een aaneengesloten keten van gewrichten te vergroten. Hij houdt daarbij rekening met uw klachten, uw beperkingen en uw voorkeursmobiliteit. Om het effect van de mobilisaties te vergroten, krijgt u oefeningen mee naar huis. De gebruikte technieken zijn ongevaarlijk, zeker als ze worden uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten.

Wat is het effect van de therapie?

Door de behandelingen zullen de bewegingsfuncties direct verbeteren. Meestal gaat dit gepaard met een vermindering van de (pijn)klachten. Desondanks kan door de verbeterde beweeglijkheid, de volgende dag enige (spier)pijn optreden. Mocht u na de behandeling toch klachten ondervinden die u ongerust maken, neemt u dan contact met ons op.

Wat is de behandelingsduur?

Afhankelijk van uw klachten, zou er na één tot vijf behandelingen een duidelijke verbetering moeten optreden. Dit is zeker ook afhankelijk van hoe u en hoe goed u de opgegeven oefeningen thuis uitvoert. De behandeling wordt, in overleg, beëindigd als de behandeldoelen zijn gehaald.