Het menselijke lichaam is een evenwichtig functionerend geheel van spieren, botten en gewrichten. Het is een grote bewegingsketen, waarmee wij dagelijks functionerende bewegingen uitvoeren zoals:

  • Lopen 
  • Fietsen 
  • Tillen 
  • Rennen

Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u pijnklachten krijgt, die u belemmeren in het dagelijks functioneren.

De fysiotherapeut is de specialist in het oplossen van deze problemen. Bij hem of haar kunt u terecht voor een professioneel advies en eventuele behandeling van uw klachten in relatie tot uw dagelijks functioneren. De fysiotherapeut zal bij een eerste afspraak een volledig beeld van uw klachten creëren door middel van een fysiotherapeutisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek kan een behandelplan en een behandeldoel(en) worden opgezet en kan de fysiotherapeut u op diverse manieren adviseren en/of behandelen. Globaal gezien zijn er drie soorten behandelingen: oefentherapie, massage en fysische therapie, vaak zal de behandeling bestaan uit een combinatie van deze.

Naast dit alles zorgt de fysiotherapeut voor een overkoepelend preventief advies, voorlichting, begeleiding en eventuele terugkoppeling naar artsen om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.