Huisregelement

Fysiotherapie Overwhere

Wat wij van u verwachten:

Binnen de praktijk dient iedere bezoeker zich te gedragen naar algemeen geldende normen en waarden.
Indien u verhinderd bent, dient u een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Doet u dit niet, dan wordt de behandeling in rekening gebracht.
Fysiotherapie Overwhere is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen aan eigendommen van bezoekers van onze praktijk.
Het is verboden om in de praktijk te roken. Ook dieren worden niet toegelaten in de praktijk.
U dient op tijd te zijn voor iedere behandeling.
U dient zich bij de eerste intake/screening te legitimeren.
De patiënt wordt verzocht zelf een handdoek mee te nemen.
Bediening van apparatuur en de computers wordt uitsluitend door fysiotherapeuten gedaan.
De praktijk aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid van persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut houden.
In geval van calamiteiten dient u de instructies van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie/brandweer) op te volgen.
Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis en zorgverzekeraar. U dient zelf op de hoogte te zijn van het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt. Dit aantal vindt u in de polisvoorwaarden. Geef dit aantal door aan uw behandelend therapeut.
U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.

Wat u van ons kan verwachten:

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden. U kunt gewoon plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt gehaald wanneer u aan de beurt bent.
De praktijk en zijn werknemers voldoen aan alle algemene eisen en registraties.
De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut-patiënt, welke is overeengekomen tussen de patiënten/consumentenfederatie en het KNGF.
De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO).
U heeft recht op inzage van uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 • Maandag

  08:00 – 19:00

 • Dinsdag

  08:00 – 19:00

 • woensdag

  08:00 – 19:00

 • Donderdag

  08:00 – 19:00

 • Vrijdag

  08:00 – 18:00

 • Zaterdag

  08:30 – 12:00

© Copyright 2022 Fysiotherapie Overwhere | Design & realisatie door FysioPromotor