Wat is een whiplash?

Een bepaald klachtenpatroon, dat we vooral zien bij mensen die als inzittende van een auto betrokken zijn geweest bij een ongeval. Klassiek voorbeeld is de aanrijding van achteren, doch ook bij zijdelingse of frontale aanrijdingen kan het optreden. Op de nek werken grote krachten in door de versnelling en vertraging bij het ongeval. Daardoor kunnen letsels optreden zowel van de botten, als de banden en spieren.

Er is nog onvoldoende inzicht in het mechanisme van het whiplash letsel, alhoewel er veel botsproeven (ook met proefdieren) zijn gesimuleerd. In de praktijk blijkt dat er meestal geen aantoonbare beschadiging als oorzaak voor de klachten kan worden gevonden.

Beloop van het whiplash letsel:

Bij 70% van de slachtoffers verdwijnen de klachten binnen 3-6 maanden. Bij 30% echter blijken zich chronische klachten te ontwikkelen met beperkingen in de dagelijkse activiteiten. Bij 10% bestaan er voor onbepaalde tijd ernstige pijnklachten.

Belangrijkste probleem is, dat om onduidelijke redenen de klachten niet verdwijnen maar chronische worden, ondanks het feit dat er geen lichamelijke afwijkingen worden gevonden. In die fase van chronisch worden treden allerlei gedragsmatige factoren op waardoor het beloop nog extra ongunstig wordt beïnvloed. Deze zijn soms zelfs zodanig, dat ze de factoren van de klachten die ontstaan door het letsel, gaan overheersen.

Klachten bij een whiplash:

  • Pijn van het bewegingsapparaat zoals hoofdpijn, nekpijn, pijn in de schouders en rug. Stijfheid en verminderde beweeglijkheid, krachtsverlies en tintelingen.
  • Klachten van concentratie en geheugen (cognitieve klachten)
  • Klachten van misselijkheid en braken (vegetatieve klachten)
  • Klachten van de zintuigen zoals duizelig, overgevoeligheid voor licht en geluid
  • Slaapstoornissen of juist extreme vermoeidheid
  • Veranderingen in persoonlijkheid zoals geïrriteerdheid, emotionaliteit
  • Seksuele problemen

Behandeling

Er bestaat in Nederland een Medische Adviesraad van een aantal deskundigen die een richtlijn hebben geadviseerd, hoe te handelen als arts, bij het vaststellen van een whiplash letsel. Doel is de betrokkene zo snel mogelijk te activeren en zo de duur van de klachten te beperken. Dit blijkt uit vele studies de meest effectieve benadering.

Voor meer informatie, klik hier.