Meniscusletsel

De menisci zijn de schokdempers van het been, die de krachtwerking tussen het scheenbeen en het bovenbeen reduceren. Daarnaast hebben ze een belangrijke functie in het stabiliseren van het kniegewricht. Afwijkingen van de menisci kunnen acuut of degeneratief zijn. De meeste afwijkingen hebben een degeneratieve aard. Laesie (kapot gaan) van de binnenste meniscus (C-vormig) komt vaker voor in vergelijking met laesie van de buitenste meniscus (rondvormig), omdat de binnenste meniscus vastzit aan de binnenband van de knie en het gewichtskapsel, terwijl de buitenste meniscus vrij beweegelijk is en niet vastzit aan de buitenband van de knie of aan het kapsel. Bij trauma aan het binnenste gewrichtskapsel en/of de binnenband wordt de binnenste meniscus eerder betrokken.

De voorzijde, middendeel en achterzijde van de menisci heetten resepctievelijk voorste hoorn, body en achterste hoorn. De bloedvoorziening naar de buitenste delen van de meniscushoornen wordt verzorgd door bloedvaten vanuit het gewrichtskapsel. De binnenzijde van meniscus wordt het slechts door de bloedvaten gevoed, hetgeen de verklaring is voor de slechte genezingstendens bij een scheur in dit deel.

Diagnose

 • Pijn bij staan.
 • Pijn over binnenste of buitenste gewrichtspleet bij respectievelijk binnenste of buitenste meniscuslaesie.
 • Zwelling.
 • Haemartros (bloed in de knie).
 • Bij Bucket-handles kunnen er slotklachten optreden.
 • X-benen.
 • Spontaan door de knieën zakken tijdens het lopen (slotklachten).
 • Bij slotklachten is een therapeutische arthroscopie te verdedigen.
 • Bij persisterende pijnklachten zonder slotklachten is een MRI te verdedigen.

Behandeling

Conservatief:

Conservatieve therapie (fysiotherapie) is geïndiceerd gedurende 6 weken bij gedeeltelijke randscheuren in de meniscus, die weinig klachten opleveren. De therapie zal voornamelijk bestaan uit stabiliserende en mobiliserende oefentherapie.

Operatief:

Een kijkoperatie (arthroscopie) is geïndiceerd bij:

 • partiële randscheuren die onvoldoende reageren op conservatieve therapie.
 • Slotstand in acute fase of recidiverende slotklachten.
 • Grote meniscuslaesie(s).

Voor meer informatie over meniscusletsels, klik hier.

Bandletsel

Een bandletsel van de knie ontstaat door een (in)directe krachtinwerking op de knie. De krachtinwerking is van opzij, waardoor de knie (in geval van een binnenband letsel) in valgusstand komt met opspannen van de mediale knie tot gevolg. Bij grote krachten kunnen tevens letsels aan de mediale meniscus en/of kruisbanden ontstaan. Klachten aan de binnenste bandstructuren komen vaker voor.

Diagnose:

 • Zwelling en pijn aan mediale zijde knie.
 • Haemartros (bloed in de knie) (matig).
 • Indien de knie gestrekt is, is er meestal geen laxiteit (bewegelijkheid), maar bij 20 graden in buigrichting wordt de laxiteit klinisch manifest. Indien de laxiteit in strekking aanwezig is, dan is er sprake van een ernstig letsel (graad 3) en kan er sprake zijn van een gecombineerd letsel.
 • Classificatie:
 • Graad 1: drukpijn
 • Graad 2: laxiteit met weerstand.
 • Graad 3: laxiteit zonder weerstand.
 • MRI is soms geïndiceerd, maar niet in acuut (indien dit het beleid zal veranderen!).

Behandeling:

Alle geïsoleerde bandletsels worden conservatief behandeld. Men moet dan denken aan de volgende behandelingen:

 • Bij bandletsels graad 1: bovenbeengipsspalk gedurende 1 week; daarna mobilisatie op geleide van pijn.
 • Bij bandletsels graad 2 & 3: bovenbeengipsspalk gedurende 1 week, gevolgd door het dragen van een brace gedurende 3 weken; daarna mobilisatie op geleide van pijn.

Voor meer informatie over bandletsels, klik hier.

Arthrose

Pijnklachten in de knie kunnen ook ontstaan door arthrose. Voor een goede uitleg over arthrose verwijzen wij u naar het artikel 'arthrose' op onze site, of klik hier.

Voor meer informatie over de anatomie van de knie, klik hier.